L’emprenedoria als cicles formatius

A primer curs del Cicle Formatiu de Gestió Administrativa, dintre de la matèria d’Empresa i Administració, acabem de tractar el tema de l’emprenedoria, i hem pogut debatre quines són les qualitats que ha de tenir un bon emprenedor.

D’entre aquestes habilitats, hem destacat les de caràcter personal (iniciativa personal, autoestima, tolerància a la frustració, optimisme i tenacitat), social (assertivitat i cooperació) i professionals (planificar, comunicar, liderar, prendre decisions, assumir responsabilitats i delegar). Del conjunt d’aquestes característiques, hem generat debat sobretot al voltant de tres de les mateixes: tolerància a la frustració, assertivitat i capacitat de delegar.

La tolerància a la frustració és una qualitat que hem de tenir totes les persones, però que resulta especialment important en el món de l’empresa. Es tracta d’afrontar els fracasos, de perseverar, de començar un projecte de manera alternativa, etc. La realitat econòmica és complexa, i l’adaptació als canvis suposa un repte que s’ha d’afrontar sabent que no tot sortirà de la manera ideal que tenim al cap.

Pel que fa a l’assertivitat, la definim com l’habilitat d’expressar els nostres desitjos de manera amable i adequada, que ens permet dir el que pretenem sense atacar als altres. Això està relacionat amb el concepte d’empatia, és a dir, la capacitat de posar-nos en el lloc de les altres persones i d’entendre els seus sentiments.

Finalment, hem destinat força temps al tema de la delegació, entene aquesta com el procés d’encarregar una tasca a un col·laborador, concedint-li l’autoritat precisa per dur-la a terme, però conservant sempre la responsabilitat final del resultat. Delegar és una qüestió d’equilibri: per una banda, no podem delegar-ho tot en la resta de treballadors, sinó només allò que resulta més adient; per altra banda, no podem acumular tot el control de l’empresa sense confiar en la tasca dels altres.

L’emprenedoria és un concepte essencial per a l’alumnat de cicles formatius, ja que molts d’ells desenvoluparan projectes propis en el futur, i alguns d’ells arribaran a càrrecs directius amb responsabilitat a diverses empreses, com ens mostra l’experiència acumulada durant tots els anys que portem impartint Gestió Administrativa a l’escola Sant Josep Obrer.

Primer curs de Gestió Administrativa

D’altres articles que us poden interessar…

Share This