A Naturals els nois i les noies han treballat el tema de la matèria. Els aspectes que han pogut experimentar per tal de poder assolir els objectius han estat els següents:

  • Les propietats de la matèria: massa, volum i densitat.
  • Què són els materials i quines són les propietats més importants.
  • Com són les mescles i com se separen.

A partir del projecte “Els materials” han pogut veure totes les característiques dels materials bàsics en la construcció de les cases, segons el clima i l’entorn on es troben, i veure la importància del tipus de material escollit. A més com es mouen les partícules dins d’aquests materials, com es formen les mescles i com es poden separar els components d’aquestes.

D’altres articles que us poden interessar…

Share This