Durant les classes de Valors, treballem les actituds del nostre Horitzó Educatiu: l’espiritualitat, l’empatia i la cooperació. 

Aquest article el dedicarem a l’espiritualitat, entesa, en aquest cas, com la mirada cap a dintre que ens permet potenciar l’autoconeixement, l’acceptació, l’autoestima i el reconeixement d’emocions.  És un gran objectiu, però el treballarem amb constància i motivació. Per endinsar-nos en el propi món interior, necessitem silenci i calma i, per aconseguir-los fem activitats de relaxació, inici a la meditació amb una respiració i postura corporal adequada i músico teràpia, és a dir, expressem emocions amb la música o també l’art. 

Segur que esteu desitjant endinsar-vos també vosaltres! 

Una abraçada!

D’altres articles que us poden interessar…

Share This