“Escriurem que tot no va ser fàcil…”

Però que vam seguir treballant! Endavant!!!

© Miki Nuñez

Share This