Tradicionalment s’ha utilitzat el terme “Gimnasia” per l’assignatura d’Educació Física, però comencem a dir les coses pel seu nom.

Una cosa és l’Educació Física i una altra la gimnàstica.

Podem considerar que l’Educació Física és el conjunt d’exercicis per tal d’aconseguir el desenvolupament INTEGRAL de la persona, treballant totes les capacitats cognitives, afectives, socials i motores.

Actualment L’E.F. és sobretot educació, eduquem als alumnes a través del moviment del seu cos. Alguna de les moltes finalitats és la d’aconseguir que els alumnes millorin els seus hàbits de salut i coneguin diferents formes/jocs per aprofitar el temps lliure d’una manera sana i divertida.

En definitiva, podem confirmar que l’Educació Física és una assignatura que ens ensenya a jugar, a practicar esports, a conèixer el nostre cos i expressar-nos amb ell, a desenvolupar les nostres habilitats i a millorar la nostra salut.

Share This