Experiments amb els materials

Experiments amb els materials

La matèria és allò que són fetes les coses i els éssers vius. De matèries n’hi ha de molts tipus depenen del seu volum i de la seva massa, propietats pròpies de tots els materials. Els materials es distingeixen per les seves propietats, que els fa més adquats...